Dział warsztatów

Oferta dla szkół, kół studenckich i organizacji studenckich

Studenckie Biuro Karier „Profil” oferuje szeroki wachlarz bezpłatnych warsztatów i szkoleń skierowanych do młodych ludzi na różnych etapach edukacji. W naszej ofercie na rok 2019/2020 znajdują się zajęcia o tematyce:

– Asertywności
– Autoprezentacji (w kontekście wystąpień publicznych)
– Efektywnej pracy i komunikacji w zespole
– Komunikacji interpersonalnej
– Motywacji i automotywacji NOWOŚĆ!
– Radzenia sobie w sytuacji konfliktu, negocjacji
– Radzenia sobie z emocjami NOWOŚĆ!
– Radzenia sobie ze stresem (w tym techniki relaksacyjne)
– Samopoznania i wzmacniania poczucia własnej wartości NOWOŚĆ!
– Technik pamięciowych (Mnemotechnik)
– Twórczego i kreatywnego myślenia NOWOŚĆ!
– Warsztatów integracyjnych
– Zarządzania sobą w czasie

Odpowiedzi na ofertę, jak i ewentualne pytania, prosimy kierować na adres e-mail: profil@uni.lodz.pl.

Dział warsztatów zza kulis:

W sekcji warsztatowej profilowicze zajmują się nauką oraz doskonaleniem umiejętności prowadzenia warsztatów i szkoleń. Dodatkowa aktywność, jaką jest działalność w Biurze, pozwala także na uzyskanie pozytywnie oddziałującego na pracodawców doświadczenia zawodowego. Każdy z członków pracuje na autorskich scenariuszach zajęć SBK „Profil”.

Nasi trenerzy przechodzą obligatoryjne szkolenie wewnętrzne prowadzone przez koordynatora działu, na którym zapoznają się z tajnikami pracy trenera przy wykorzystaniu różnych form pracy, m.in. miniwykładu, ćwiczeń czy symulacji. Po przejściu szkolenia trenerzy mają za zadanie napisanie autorskiego scenariusza szkoleniowego. W celu uzyskania statusu doświadczonego trenera członek/członkini Koła musi posiadać w swoim portfolio stworzenie autorskiego scenariusza zajęć oraz przerobione kilka godzin na sali szkoleniowej (we współpracy z już doświadczonym trenerem/trenerką).

Każdy trener prowadzi zapis przeprowadzonych przez siebie szkoleń – jest to pomocne przy doborze par trenerskich do przeprowadzenia warsztatów oraz przy wypełnianiu oświadczeń o działalności w Biurze po jej zakończeniu

Do dyspozycji trenerów istnieją zdigitalizowane (w tzw. „chmurze”) – baza scenariuszy oraz materiałów szkoleniowych, biblioteka ćwiczeń oraz pomocna literatura z zakresu tematyki prowadzenia szkoleń.

Koordynatorka działu warsztatów SBK „Profil”,
Monika Brodowska