Rekrutacja

 

Rekrutacja do Koła odbywa się raz w roku w październiku. Profil działalności naszego Biura obliguje nas do tego, by już od samego początku dawać kandydatom możliwość zdobycia cennego doświadczenia zawodowego, dlatego rekrutacja jest dwustopniowa – aplikować można wysyłając swoje CV na adres mailowy profil@uni.lodz.pl, a następnie kandydat zapraszany jest na rozmowę kwalifikacyjną. Na rozmowie tej staramy się stworzyć atmosferę „prawdziwej” rozmowy kwalifikacyjnej, zadajemy podobne pytania by oswoić Was z tą sytuacją, a także wskazujemy Wam błędy, które popełniliście w CV.

Z każdym kandydatem, niezależnie od wyniku procesu rekrutacyjnego, kontaktujemy się telefonicznie bądź mailowo, aby poinformować go o przyjęciu lub braku przyjęcia do Koła, wraz z powodami i wskazówkami, co można poprawić próbując w przyszłym roku.

Działalność w Kole jest darmowa, aplikować może każdy z Was! Serdecznie zapraszamy do wstąpienia w nasze szeregi by zdobyć cenne doświadczenie oraz nawiązać przyjaźnie na całe życie!

Zespół KN SBK Profil