Rekrutacja

Rekrutacja do Koła odbywa się zawsze na początku roku akademickiego. Profil działalności naszego Biura obliguje nas do tego, by już od samego początku dawać kandydatom możliwość zdobycia cennego doświadczenia zawodowego, dlatego rekrutacja jest dwustopniowa – aplikować można wysyłając swoje CV na adres mailowy profil@uni.lodz.pl, a następnie kandydat zapraszany jest na rozmowę kwalifikacyjną. Na rozmowie tej staramy się stworzyć atmosferę „prawdziwej” rozmowy kwalifikacyjnej, zadajemy podobne pytania by oswoić Was z tą sytuacją, a także wskazujemy Wam błędy, które popełniliście w CV.

Z każdym kandydatem, niezależnie od wyniku procesu rekrutacyjnego, kontaktujemy się telefonicznie bądź mailowo, aby poinformować go o przyjęciu lub braku przyjęcia do Koła, wraz z powodami i wskazówkami, co można poprawić próbując w przyszłym roku.

Działalność w Kole jest darmowa, aplikować może każdy z Was! Serdecznie zapraszamy do wstąpienia w nasze szeregi by zdobyć cenne doświadczenie oraz nawiązać przyjaźnie na całe życie!

Zespół SBK Profil